III Torneo de Debate BP de la Universidad de Murcia

Els dies del 27 al 29 d'abril, amb la nostra participació en el III Torneo de Debate BP de la Universidad de Murcia, ens vam estrenar en aquest tipus de debat, el "British Parliament", que es basa en la cultura  general i la capacitat d'improvisació. En aquest tipus de debat participen quatre equips de dues persones, que representen el govern i l'oposició i formen la Cambra Alta i la Cambra Baixa. Així doncs, hi ha quatre parts: Govern-Cambra Alta, Govern-Cambra Baixa, Oposició-Cambra Alta i Oposició-Cambra Baixa. Cada bancada té els següents quatre rols: Primer Ministre, o Cap de l'Oposició, Viceprimer ministre o Cap de l'Oposició (pel que fa a la Cambra Alta), "extensionistes" d'ambdues bancades, i, finalment, els "fuets" d'aquestes, que tanquen el debat.

La característica principal d'aquest tipus de debat és que no hi ha un tema objecte de la controvèrsia previ al principi del torneig, sinó que 15 minuts abans de cadascun dels debats s'anuncia una moció, que conté l'objecte a discutir. Un cop assignats els rols de cadascun dels equips, i coneguda la moció, els participants disposen de 15 minuts d'aïllament per preparar les seves intervencions.

Així hem iniciat la nostra preparació per representar la UAB en el Campionat Mundial de Debat en Espanyol (CMUDE), a celebrar a Còrdova (Espanya) del 24 al 31 de Juliol, on hi participaran gairebé 300 equips de tot el món, perquè allà s'hi emprarà, també la tècnica del BP.

L'equip que va viatjar a Murcia i competirà al CMUDE està format pel Jordi Farnés, Javier Martínez i Margarita Bonet com a representant institucional i jutgessa observadora. En aquesta primera experiència, els companys van arribar a la final, que es va celebrar a l'Assemblea Regional de Murcia, a Cartagena, el dia 29 d'abril. L'equip va ser distingit amb una menció especial al millor orador de la final per a Javier Martínez.

La preparació pel CMUDE no ha fet més que començar!

© 2014 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - Tots els drets reservats