Simulació 2011

Penal III, Grau de Dret

En el primer trimestre del curs 2011-2012, com a activitat d'avaluació continuada obligatòria es van realitzar quatre simulacions corresponents a quatre casos reals sobre temes inclosos en el programa de l'assignatura (Penal III). Les simulacions d'aquell trimestre aporten, com a novetat, la participació de quatre grups d'alumnes voluntaris de l'assignatura de primer curs del Grau de Dret; Penal I. Aquesta activitat voluntària consistia a formar els jurats dels respectius casos que, a la vegada, van emetre el veredicte a partir del qual els magistrats, i en concret el ponent, redactarien i dictarien la sentència final del cas.

© 2014 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - Tots els drets reservats