Simulacions 2008

En el desenvolupament del primer curs de l'assignatura anual de la Llicenciatura de Dret anomenada Penal I, es va optar per l'aprenentatge en base a la resolució de casos. Al llarg d'aquests dos semestres de docència, s'utilitzà una sistemàtica fonamentada en l'anàlisi problemàtica i crítica de supòsits de fet. En el segon semestre, aquesta metodologia es concretà en el desenvolupament de la tècnica del joc de rol en els que diferents grups adoptaven el paper de les parts bàsiques en un procés penal. Es varen realitzar en l'aula més d'una dotzena de casos, i en coincidir en els temps en la posada en funcionament de la Sala de Vistes de la Facultat  es va proposar als alumnes tancar el curs amb la resolució d'un cas en aquest espai, de manera que podien ser gravats i veure l'adquisició de competències transversals com ara l'exposició oral, la capacitat de resoldre problemes sota pressió, capacitat de convicció i l'ús de les eines tècniques de la teoria del delicte.

La proposta per preparar el cas en qüestió, un cop lliurat l'enunciat dels fets, va ser mantenir una relació d'intercanvi de documentació via e-mail. Tanmateix, l'alumne que tenia com a rol ser secretari judicial va pensar que era una forma una mica rudimentària de comunicar-se i va idear un espai virtual que s'assemblés el més possible al que podria ser una oficina judicial on-line utilitzant la plataforma "SkyDrive" (vegeu el "Making off").

 

Vídeos de la simulació: (Es recomana utilitzar auriculars)


 

 

 

 

© 2014 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - Tots els drets reservats