Simulacions 2009

En el desenvolupament del primer curs de l'assignatura anual de la Llicenciatura de Dret anomenada Penal I, es va optar per l'aprenentatge en base a la resolució de casos. Al llarg d'aquests dos semestres de docència, s'utilitzà una sistemàtica fonamentada en l'anàlisi problemàtica i crítica de supòsits de fet. En el segon semestre, aquesta metodologia es concretà en el desenvolupament de la tècnica del joc de rol en els que diferents grups adoptaven el paper de les parts bàsiques en un procés penal. Es varen realitzar en l'aula més d'una dotzena de casos. Es va proposar als alumnes repetir l'experiència del curs anterior i es van incorporar dues novetats conseqüència del gran nombre d'alumnes que s'hi van implicar voluntàriament: es varen dur a terme dos casos i el primer cas va ser resolt pel grup d'alumnes que ja tenia l'avaluació semicontinuada aprovada. 

 

Homicidi i causes de justificació:

Fets:

Argumentació Jurídica i conclusions

 

Assassinat:

Fets:

Argumentació Jurídica i conclusions:

© 2014 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - Tots els drets reservats